Our contact adresses Where you can find more info? Census records of the canton Aarschot What books do we have? Sint-Pieters-Rode What data is available now? How to conduct a search in the biggest database of the  Hageland Introduction Home
This page needs to be translated:

Doelstellingen

Waarom doen wij dit ?

Het raadplegen van originele parochieregisters is vanwege diverse redenen niet mogelijk of zelfs af te raden. De oude waardevolle boeken moeten immers zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Bij sommige heemkundige of genealogische verenigingen kan men opzoekingen doen in een kopie van de oude registers. Maar daarvoor is wel enige kennis van genealogie, Latijn en oud schrift vereist.

De voornaamste doelstellingen van onze werkgroep:

  • Historische bronnen toegankelijker maken
  • Het ter beschikking stellen van nauwkeurige, betrouwbare familiegegevens
  • Het beschermen van de oude registers

Onze werkgroep heeft nu meer dan 30 parochieregisters overgebracht in een databank. Meer dan 200 000 akten, compleet met alle bijkomende gegevens en opmerkingen zitten in onze gegevensbank.

De oude parochieregisters zijn zorgvuldig bewerkt door een team van ervaren deskundigen. Alle akten zijn ontleed, vertaald en nauwgezet overgebracht in een databank. In onze databanken zitten alle genealogische gegevens van bij het begin van de parochieregisters tot 1900. De afdruk van deze data maakt van de oude registers een samenhangend en bruikbaar geheel.

De toelichting welke voorafgaat aan de afdruk van de databank, beschrijft de basisdocumenten en verduidelijkt de kenmerken en beperkingen van de bewerking. Bij het rangschikken van de doopakten is gestreefd naar een vorm van gezinsreconstructie. Kinderen uit hetzelfde gezin met een klein verschil in de familienaam zijn achter elkaar afgedrukt.

Wij maken boeken, afdrukken van een volledige databank. Wij maken geen klappers maar echte, volledige en nauwkeurige uitgaven. Met onze bewerking haalt u meer uit de parochieregisters dan er zelfs door een ervaren genealoog uit te halen is. Bij de samenstelling van onze bewerkte parochieregisters is getracht om de oorspronkelijke gegevens zo juist en zo volledig mogelijk weer te geven met respect voor het origineel. Geen enkel gegeven, hoe onbelangrijk ook, is verloren gegaan. Alle gegevens zijn weergegeven met een pijnlijke precisie en exact zoals ze in de oorspronkelijke registers waren opgetekend. Er zijn geen niet-oorspronkelijke gegevens toegevoegd