Een kopie uit het "Leenboeck vander Horst" , 
een boek met de registratie van de leenmannen van Horst, Rode en Cortelke 
(schepengriffie) in het jaar 1526

Rijksarchief Leuven ____Schepengriffies van Brabant__
invent./karton Nº 65 (oud nummer 1593) __ blz 20

Hier volgt de tekst in leesbaar Nederlands.  
Afkortingen in de geschreven tekst zijn hieronder voluit geschreven.  
[tussen de vierkante haken staan opmerkingen en toevoegingen].
De vertaling is van de hand van Dr. fil. Paul T.C. Kempeneers  (Tienen)

 1. Peeter vanden bossche alias jnden 
  rooden leeuv
  , is man van leene, vanden derden deele 
  van eenen haluen dachmale beempts, gelegen int 
  royer broeck ouer de beke, regenooten goert 
  verstraten in deen zyde, ende Jan onrogge in 
  dandere zyde.  

   

 2. Item noch de selue, vanden derdendeele van drye  
  vierendeel beempts inden hoeck aende gote, henrick  
  van bonenroye ter eendere, ende die goeden vanden jaergetyde  
  van Americk booten ter andere, verschenen voere peeteren  
  foy als stadthoudere ende mannen van leene, henrick  
  vercauteren, ende Janne wouters alias opte winge, anno  
  xvc ende een, des xvj daechs februarij [= 1501, 16 feb.]. 

   

 3. Peeter vanden bossche alias boschmans soene des voirschreuen peeters  
  heeft ontfaen by doode syn vaders opden derden dach octobris  
  anno xvc xxxvj  [= 1536] aen willem thys stadthouwere ende henrick van   
  boenroede doude ende Janne van hoe leenmannen het voirschreuen   
  derdendeel van 1/2 dachwande beempts gelegen int royerbrouck   
  ouer die beke regenoote goerts van straten in twee zyden   
  ende Aerdt hoegaerts ter derder zyden commende aen de beke   
  aldaer ter vierder zyden ende heeft daer aff gedaen den behoirlyck   
  eedt ten daege ende jaire als voere.    


Contact Nuttige links Welke boeken hebben wij? Sint-Pieters-Rode Welke gegevens hebben wij? Enkele volkstellingen uit het Hageland Home Inleiding Zoek Uw naam op in de grootste databank van het Hageland